10/8/14

Το καλοκαίρι

Τι κι' αν η δροσιά του δειλινού
χαϊδεύει τα κορμιά,
τι κι' αν ο λίβας τα μελώνει ...
τι κι' αν η θάλασσα τα
παίρνει μακριά...
το καλοκαίρι ποτέ δεν έχει έρθει κ ούτε κ πρόκειται.////////////////////////////////////////////////////////////////////