21/11/16

Εξ αρχής, η ζωή...

Αν ήταν μέρα, ή νύχτα, δεν έχει σημασία.
Σημασία έχει η χρονική στιγμή όπου συνέβη το γεγονός.
Το γεγονός της μέγιστης αποδέσμευσης  σωματικών υγρών.
Αν και πολλοί υποστηρίζουν, ότι σε ανάλογες περιπτώσεις
δρουν συνειδητά, όλοι λανθάνουν.
Αν η συνείδηση,  έρχεται σε αντιπαράθεση με την λογική,
το αποτέλεσμα είναι ψευδεπίγραφο και αν μη τι άλλο μάταιο.
Τη χρονική στιγμή λοιπόν, που συντελέσθηκε το μοιραίο,
ήτο και η στιγμή, όπου συνέβαινε αυτό, που στην καθομιλουμένη
λέμε και ως ''το σύμπαν γαμήθηκε''.
Η πρόσθεση αυτών των δυο όμοιον πράξεων, επέφερε την
μη προσμένουσα, αλλά καταληκτική σύγχυση, όλων των
μετέπειτα ενεργειών.
Με λίγα λόγια, θα το θεωρούσαμε ασφαλές να πούμε, ότι η
ζωή γαμήθηκε.

..........................                  ...........................