28/11/16

Η κοιλάδα των ηδονών


Η κοιλάδα των ηδονών,
είναι πολύ πιο κοντά μας,
από ότι νομίζουμε.