30/11/16

Η σταύρωση των αμνών.

Η σιωπή των αμνών,
οδηγεί αναπόφευκτα στη σφαγή τους.
Η σφαγή όμως από μόνη της,
δεν έχει αυτό το κάτι που χρειάζεται,
για να κρατήσει τις μάζες μακριά από
περίεργα μονοπάτια ανεξάρτητης σκέψης.
Πρέπει να συνοδεύεται και από μια ιεροτελεστία,
ώστε να της αποδίδεται και μια φυσική, νομοτελειακή,
ή έστω υπερφυσική και μυστικιστική αναγκαιότητα.
Έτσι πάντοτε, πριν ή μετά την σφαγή (δεν έχει σημασία η σειρά),
Υπάρχει η ιεροτελεστία της σταύρωσης.
Η σταύρωση λοιπόν είναι ο καταλυτικός παράγοντας,
για την σιωπή των αμνών.
Η σιωπή των αμνών,
οδηγεί αναπόφευκτα στη σφαγή τους.
Η σφαγή όμως...